Ekin Otel - Kuşadası » Sürdürülebilirlik

 

Sürdürülebilirlik Politikası

Ekin Otel Olarak ; 

 • Çevresel Sürdürülebilirlik Politikamız çerçevesinde hareket ediyor, tarafların katılımı ve şeffaflık ilkesine bağlı hareket ediyoruz
 • Çevresel etkilerimizi en aza indirmek en önemli hedeflerimizdendir
 • Yerel ve bölgesel tedarik zinciri oluşturulması, bölge halkı ile işbirliğimizi çeşitlendirmek ve zenginleştirmek önceliklerimizdendir
 • Çalışanlarımıza sürdürülebilirlik, çevre, atık yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler vermekteyiz
 • Çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlığı ve güvenliğini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır
 • Irk dil, din, cinsiyet ayırmaksızın tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunmak için çaba gösteriyoruz
 • Bölgemizdeki doğal güzellikler, tarihi ve kültürel miraslarımızı çalışanlarımıza ve misafirlerimize tanıtıyoruz
 • Çalışanlarımızın üst yönetime istek ve geri bildirimlerde bulunmasına önem veriyoruz
 • Misafirlerimizin tesisimizdeki deneyimlediklerini yorumlayabilecekleri “Müşteri Memnuniyet Bildirim Sistemimizi" kullanıyor, tüm geri bildirimleri değerlendiriyoruz
 • Hassas gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik, ticari, cinsel ve diğer her türlü istismar ve tacize karşıyız

Çevre Koruma ve Atık Yönetimi Politikası

EKİN OTEL, turizm sektörünün en önemli kaynağının çevre ve doğal güzellikler olduğunun farkındadır ve hizmetlerinin temeline çevresel ve sosyal kazanımlarla birlikte insanı koymaktadır.  Bu nedenle;

 • Çevrenin kirlenmesini önlemek, doğal kaynaklarımızı korumak önceliğimizdir.
 • Çevrenin gelecek nesillerden bize emanet olduğunu unutmuyoruz.
 • Çevre mevzuatı açısından yükümlülüklerimizi takip ediyor, yasalara tam uyum sağlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. 
 • Hizmet kalitemizden ödün vermeden, israfın engellenmesi için çaba sarfediyoruz.
 • Tedarik ettiğimiz malzemelerin çevresel özelliklerini inceliyor, çevre etiketli ürünlere öncelik vermeye çalışıyoruz.
 • Tesisimizde oluşan atıkları azaltmaya çalışıyoruz. Atıklarımızı kaynağında ayrı topluyor, kayıt altına alıyor, çevre mevzuatına uygun biçimde tesisimizden uzaklaştırıyoruz. 
 • Su ve enerji tüketimlerimizi kayıt altına alarak sürekli izleyerek tasarruflu kullanmaya çalışıyoruz. 
 • Hijyen kurallarına uyarak, tek kullanımlık malzemeler yerine yeniden kullanımı mümkün olanların tercih edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. 
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı izliyor ve hedeflerimizi güncelliyoruz. 
 • Çevresel performans raporlarımızı açık ve şeffaf bir biçimde tüm paydaşlarımız ile paylaşıyoruz.

Sürdürülebilir Satın Alma Politikası

EKİN OTEL  olarak;

 • Ürün ve hizmet seçimlerimizde, sürdürülebilirlik bizim için önemli bir ayraç olmaktadır.
 • Sürdürülebilirliği tescillenmiş ürün ve markaları tercih etmeye çalışıyor; bu anlamda tedarikçilerimizin de ürün yelpazesini genişletmesi için teşvik ediyoruz.
 • Tedarikçilerimizin doğayı, doğal kaynakları koruması, biyoçeşitliliği gözetiyor olması için çağrıda bulunuyoruz.
 • Satın almamız gereken ürünleri, kalite standartlarımızdan ödün vermemek kaydı ile, yöresel ürünler ve yerel üreticilerden seçmeye çalışıyoruz.
  Satın alma ilkelerimizi, tüm tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımızla açık ve şeffaf biçimde paylaşıyoruz.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları Politikası

EKİN TEL olarak

 • Tesislerimizde sağlık ve güvenlik koşullarını herkes için üst düzeye çıkarmak için çalışıyoruz.
 • Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve misafirlerimizin haklarını cinsiyet ayırt etmeksizin gözetiyoruz. 
 • Kadınların işgücüne katılımını önemsiyor, sektörümüzde cinsiyetin kariyer önünde engel olmasını kabul etmiyoruz.
 • Misafirlerimiz ve çalışanlarımızın istismar, taciz, ayrımcılık, baskı, zorlama, taciz gibi herhangi bir aşağılayıcı durumla karşılaşmaması için her türlü önlemi alırız.

Çocuk Hakları Politikası

EKİN OTEL için çocuk hakları önemlidir.  

 • Çocuklarımızın haklarını öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyoruz. .
 • Çocuklarımızın her türlü fiziksel ve psikolojik şiddete, tacize ve sömürüye karşı korunmasını sorumluluğumuz biliyoruz. 
 • İlkemiz:  “çocukların fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlanması, çocukların birer birey olarak tanınarak duygu ve düşüncelerini, isteklerini ifade etmelerine olanak verilmesi, kendilerini rahat, güvende ve özgür hissedecekleri koşulların oluşturulması”

Enerji Verimliliği Politikası

EKİN OTEL için çocuk hakları önemlidir.  

 • Enerji kaynaklarının gittikçe azaldığını biliyor, gelecek nesillere olan sorumluluklarımız gereği enerji tasarrufunu ve kaynakların korunmasını önemsiyoruz.
 • Enerji verimliliğimizi artırmak için, çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve tüm diğer paydaşlarımızın farkındalığını artırmak üzere çevreci hatırlatmalar yapıyoruz.
 • Enerji verimliliğini artırmak için yeni ürün ve teknolojileri takip ediyor, tercihlerimizi enerji verimliliğinden yana yapıyoruz.